Monthly Archives Wrzesień 2018

SPOTKANIA GRUP

Im dłużej obserwujemy dowolną organizację, tym jej kultura wydaje się bardziej skomplikowana. Często też zdarza się, że nie ma jednej powszechnie obowiązującej kultury. Część firmy może być pełna życia jak kaczy staw w porze toków, inna, w drugim końcu korytarza, przypomina mauzoleum w zimie.

więcej