Monthly Archives Listopad 2018

TEORIA ŻEROWANIA CZ. III

Sam Kacelnik tak opowiada: „Szpak może wybrać «ustaloną» dfogę, która daje pewność znalezienia rozsądnej liczby robaków, albo «ryzykowną» – wtedy może znaleźć albo bardzo dużo robaków, albo żadnego. Jak powi- nien postąpić? Pewien menedżer z przemysłu naftowego, gdy usłyszał, że modelujemy tego rodzaju problemy, wykrzyknął: «Hej, właśnie z takimi zagadnieniami mamy do czynienia, gdy poszukujemy ropy!»”. Biolodzy z Oksfordu zgodzili się spotkać ze specjalistami z firmy naftowej, żeby wspólnie zastanowić się, jak koncepcje wywodzące się z biologii mogłyby pomóc w nowym spojrzeniu na kwestie ryzyka. Zarówno ptak, jak i firma, chcą podjąć najlepszą możliwą decyzję w bardzo niepewnej sytuacji. Gdy Kacel- nik i Krebs zaczęli badać zachowanie sikorek, a później szpaków, wśród specjalistów od optymalnej strategii żerowania panowało przekonanie, że ptaki powinny stale wybierać bezpieczniejsze rozwiązania. Zdrowy rozsądek również podpowiada, że firma naftowa powinna koncentrować się na poszukiwaniach na terenach, gdzie w przeszłości już odkryto ropę. Tymczasem, jak się okazało, ptaki systematycznie łączą eksploatację stałej trasy z ryzykownymi próbami wejścia na nieznane ścieżki, najwyraźniej po to, żeby monitorować zmieniające się otoczenie, a co za tym idzie i szanse na sukces. Takie próbne wypady mają sens, ponieważ szpaki i inne zwierzęta żyją w święcie, w którym rozkład prawdopodobieństwa stale się zmienia. „Przyrost wiedzy ma wartość sam w sobie – uważa Kacelnik – nawet jeśli zysk nie pojawia się natychmiast.” Towarzystwo naftowe, z którym Krebs współpracował, najwyraźniej jednak zapomniała o tej umiejętności. Poszukiwania były prowadzone zbyt asekurancko, niechętnie podejmowano ryzyko wyjścia na nieznane tereny. Zarazem zbyt wysoko szacowano prawdopodobieństwo sukcesu na terenach, które geolodzy uważali już za dobrze zbadane. Wiercono nowe szyby – każdy kosztował 20 milionów dolarów – choć bardziej realistyczna ocena dostępnych zasobów zapewne wskazałaby, że nigdy nie będą one ekonomicznie opłacalne.

więcej