Dyrekcja szkoły:

Dyrektor –  mgr Zygfryd Walczak

 Wicedyrektor – mgr Jolanta Kubicka

Do wakacji pozostało:

 : : : 

(dni:godz:min:sek)