Cykl koniunkturalny a ingerencja państwa w gospodarkę – gospodarka

Aby dokładnie zrozumieć na czym polega cykl koniunkturalny posłużmy się przykładem. Na samym początku cyklu koniunkturalnego , załóżmy że znajdujemy się w okresie w którym stopy procentowe znajdują się na bardzo niskim poziomie. Co oznacza to dla gospodarki ? Posłużmy się przykładem zachowania konsumentów w momencie gdy mamy do czynienia z bardzo niskimi stopami procentowymi. Niskie stopy procentowe zazwyczaj powodują bardzo niski koszt pieniądza w bankach które nam go oferują – a więc nic innego jak tani kredyt , oraz co charakteryzuje dobrą sytuację gospodarczą uproszczone kryteria przyznawania takich kredytów (lub też pożyczek) – gdyż banki w lepszej sytuacji gospodarczej bardzo często chętniej udzielają kredytów oraz pożyczek , gdyż ludzie w lepszej sytuacji gospodarczej po prostu więcej zarabiają i istnieje wysokie prawdopodobieństwo , że kredyt zostanie spłacony w całości bez większych problemów ze strony spłacającego. W momencie gdy na rynku znajduje się bardzo dużo pieniędzy , ludzie pobrali już bardzo dużo pożyczek oraz kredytów – nierozłącznie wiąże się to ze wzmożonymi zakupami , co prędzej czy później doprowadza z jednej strony to topnienia zapasów towarów nie tylko na półkach sklepowych , ale również w magazynach. Przedsiębiorcy zdając sobie doskonale sprawę , z faktu , że pod żadnym pozorem nie będą w stanie przy aktualnym poziomie swojej produkcji zapełnić półek sklepowych w takim tempie jak wymaga to od nich rynek , zaczynają po pierwsze inwestować w nowe fabryki , tak zby zwiększyć zdolności produkcyjne swoich przedsiębiorstw , a po drugie zwiększają ceny swoich produktów oraz usług , gdyż wiedzą , że przy aktualnych zapasach magazynowych oraz aktualnym oraz spodziewanym poziomie sprzedaży (poziom stóp procentowych) i tak znajdą zbyt na swoje produkty , a przy okazji zwiększą zyski swojego przedsiębiorstwa. Wiadomo jednak , że cykl inwestycyjny (budowa nowych fabryk oraz uruchomienie produkcji trwa czasem nawet kilka lat) – co jeszcze utrudnia biurokracja , gdzie czasem załatwienie samych pozwoleń na budowę może wynosić nawet kilkanaście miesięcy. Zanim taka inwestycja zostanie ukończona stopy procentowe ponownie mogą być na wysokim poziomie , gdyż popyt na towary wzrósł jeszcze w stopniu znacznym , już w momencie gdy przedsiębiorcy aby wybudować nowe fabryki oraz kupując nowe maszyny , jeszcze zwielokrotnili popyt rynkowy , co jeszcze pogłębiło presję na wzrost cen na rynku , oraz wymusiło na Narodowym Banku Polskim , oraz Radzie Polityki Pieniężnej podwyżki stóp procentowych.

gospodarka

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>