Inauguracja roku szkolnego 1998/1999

W dniu 1-go września 1998r. o godzinie 17:00 nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły średniej i studium policealnego w Bobolicach. Jest to pierwsza szkoła średnia w dziejach miasta.

Przecięcia wstęgi dokonali: prof. dr Roman Skeczkowski – kanclerz BWSH, mgr Zygfryd Walczak – dyrektor CE „Patria”, mgr Edward Wojtalik – burmistrz Miasta i Gminy Bobolice, mgr Juliusz Glaser – przewodniczący Rady Miejskiej i wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na salę gimnastyczną, gdzie nastąpiła inauguracja roku szkolnego.

Przemówienia wygłosili w kolejności: kanclerz BWSH w Koszalinie- Roman Steczkowski, burmistrz Miasta  Gminy w Bobolicach - Edward Wojtalik, dyrektor CE „Patria”- Zygfryd Walczak.

Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli występ zespołu „Not For Boyz” z Poznania.

images/foto/historia/historia01.jpgimages/foto/historia/historia02.jpg

Do wakacji pozostało:

 : : : 

(dni:godz:min:sek)