Szkoły dla młodzieży w systemie dziennym:

Branżowa Szkoła Zawodowa Pierwszego Stopnia

Szkolenie zawodowe w Branżowej Szkole Zawodowej Pierwszego Stopnia jest szansą na zdobycie intratnego zawodu i osiągnięcia stabilizacji pozwalającej odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. Cykl przedmiotów kształcenia ogólnego realizowany jest na terenie Szkoły Branżowej w Bobolicach. Przedmioty zawodowe odbywać się będą na czterotygodniowych kursach zawodowych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, dzięki czemu uczeń podpisuje umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymuje wynagrodzenie.

Klasa wielozawodowa

- murarz-tynkarz

- sprzedawca

- kucharz

- wędliniarz

- cukiernik

- piekarz

- mechanik pojazdów samochodowych

- ślusarz

- rolnik

- krawiec

- fryzjer

Szkoła zapewnia pomoc w odbywaniu praktyk zawodowych

Podanie o przyjęcie do szkoły branżowej  (pobierz)


Szkoły dla dorosłych w systemie zaocznym:

Liceum Ogólnokształcące
Podanie do Liceum  dla dorosłych

Do wakacji pozostało:

 : : : 

(dni:godz:min:sek)