Praktyki zawodowe

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Nauta" w Bobolicach nabywają umiejętności u lokalnych przedsiębiorców w zawodach:

- sprzedawca

- murarz-tynkarz

- mechanik pojazdów samochodowych

Do wakacji pozostało:

 : : : 

(dni:godz:min:sek)