SZYDERCZE UŚMIESZKI BUZZA LIGHTYEARA

Dopóki Paul Ekman nie zajął się tym zagadnieniem, mierzenie i analizowanie uczuć malujących się na ludzkich twarzach nauka uznawała za problem równie złożony, jak pomiar kształtu fal na powierzchni wzburzonego morza. W latach sześćdziesiątych Ekman i Wallace Frie- sen, psychologowie z University of California w San Francisco, opracowali jednak naukową metodę rozpoznawania i interpretowania wszystkich możliwych wyrazów twarzy.

Ich System Kodowania Ruchów Twarzy (Facial Action Coding System – FACS), pierwotnie mający postać Uczącej pięćset stron księgi, dziś mieści się na CD-Romie. Ekman i Friesen rozłożyli każdy wyraz twarzy na związane z nim ruchy mięśni, czyh Jednostki działania”. Ich system stał się ważnym narzędziem w badaniach twarzy. Ekman, autor między innymi Unmasking the Face (z Friesenem, 1975), Telling Lies (2001) i Emotions Revealed (2003), wykorzystał stworzone narzędzie do przeanalizowania, jak mimika wpływa na wszystkie aspekty naszego życia, od tworzenia

Bohater znanego cyklu kreskówek ze studia Disneya, a również filmu Toy Story ze studia Pixar (przyp. red.). się relacji między matką i dzieckiem po wyraz twarzy terro- rysty-samobójcy na chwilę przed naciśnięciem guzika.

Zdaniem części krytyków Ekman przecenia siłę związku między wyrazem twarzy i prawdziwymi odczuciami, ale Desmond Morris, autor Nagiej małpy, uważa, że „wniósł on naukową ścisłość do dziedziny, która do tej pory zwykle traktowana była wyłącznie jako źródło anegdot”.

Ekman zyskał zresztą poparcie z różnych, czasem dość nieoczekiwanych stron. Dalajlama sfinansował mu początek prac nad przygotowaniem prototypowego kursu „dbałości o równowagę emocjonalną”. Agencje kontrwywiadowcze często zatrudniają go, żeby uczył pracowników przesłuchujących terrorystów al-Kaidy niuansów wyrazu twarzy. (Tajne służby bywają niezwykle tajemnicze, kiedy chodzi o sprawy, które dosłownie malują się na naszych obliczach. Gdy zbierałem informacje o badaniach Ekma- na, amerykański kontrwywiad zgodził się, bym wziął udział w takiej sesji treningowej, pod warunkiem jednak, że przedstawię ukończoną książkę do „akceptacji pod kątem problemów bezpieczeństwa narodowego”. Odmówiłem.) Badania Ekmana pozwoliły Buzzowi Lightyearowi i wielu innym postaciom z filmów rysunkowych unosić brwi i robić miny takie, jak prawdziwi ludzie. Pete Docter z Pixar Animation, reżyser filmu Potwory i spółka, stwierdził w jednym z wywiadów, że atlas FACS „uświadomił filmowcom rzeczy”, na które wcześniej nie zwracali uwagi, i pomógł im „zidentyfikować detale, które stanowią istotę” na przykład szyderczego śmiechu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>