gospodarka tagged posts

Cykl koniunkturalny a ingerencja państwa w gospodarkę – gospodarka

Aby dokładnie zrozumieć na czym polega cykl koniunkturalny posłużmy się przykładem. Na samym początku cyklu koniunkturalnego , załóżmy że znajdujemy się w okresie w którym stopy procentowe znajdują się na bardzo niskim poziomie. Co oznacza to dla gospodarki ? Posłużmy się przykładem zachowania konsumentów w momencie gdy mamy do czynienia z bardzo niskimi stopami procentowymi...

więcej