Współpracuj z innymi

Jeżeli uprawiasz losową agresję, robisz to na własne ryzyko. Spore ryzyko. I lepiej rób to tylko w stosunku do lu- dzi, z którymi nigdy nie będziesz musiał współpracować. Nieprzewidywalność zmniejsza twoje koszty i zwiększa koszty ponoszone przez ofiary. To zmusza je do nieustannej czujności i obrony przed atakiem, który może nastąpić wszędzie i w każdej chwili, ale też może się nie zdarzyć. To właśnie sprawia, że terroryzm jest tak skuteczny. Gdy jednak starasz się osłabić przeciwnika nieprzewidywalnymi atakami, narażasz się na podobny odwet. W każdym razie, w kontaktach z klientami, dostawcami i pracownikami powinieneś zachowywać się całkowicie przewidywalnie, gdyż tak umacnia się zaufanie i chęć współpracy.

Współpracuj z innymi. Pamiętaj, że jesteśmy zwierzętami społecznymi i stajemy się w pełni ludźmi tylko wtedy, gdy działamy w zespole. Większość ludzi ma w pracy za mało czasu na kontakty ze zbyt wieloma grupami. Jest konieczne, żeby członkowie każdej grupy mieli szansę wzajemnie się poznać, by wiedzieli, czego potrzebują do osiągnięcia wyznaczonego celu i dysponowali koniecznymi instrumentami. Gdy szef już to zapewni, powinien usunąć się na bok, bo całą resztę grupa załatwi sama.

Pamiętaj, że członkowie grupy naśladują innych, ponieważ jest to element procesu tworzenia więzi – to normalne i zdrowe, ale tylko do pewnego stopnia. Najlepsze, co szef może zrobić, to dostarczyć dobrego wzoru do naśladowania: w postaci otwartej, ale zdecydowanej osobowości. (W świecie korporacji takie osobniki są równie rzadkie, jak wśród szympansów. Ale zwykle to one osiągają sukces.) Zręczny menedżer może dbać o zdrowie grupy, wskazując różne punkty widzenia, co pozwala przeciwdziałać naturalnej tendencji do grupowego myślenia. Wciągnięcie do pracy osoby różniącej się stylem działania może zaś, dzięki emocjonalnej infekcji, zmienić sposób funkcjonowania grupy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>