Polityka Prywatności

Data wejścia w życie: 22/05/2023

Dziękujemy za korzystanie z naszej witryny nauta.edu.pl prowadzonej przez merton „my”. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej usługi. Poprzez dostęp lub korzystanie z usługi, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Polityce Prywatności.

1. Zbierane informacje

1.1 Dane osobowe

Zbieramy dane osobowe, które nam udostępniasz podczas korzystania z naszej usługi. Przykłady takich danych to [wpisz przykłady danych osobowych, np. imię, adres e-mail, numer telefonu itp.].

1.2 Informacje o korzystaniu

Automatycznie zbieramy informacje dotyczące Twojego korzystania z naszej usługi, takie jak [wpisz przykłady informacji o korzystaniu, np. adresy IP, dane dotyczące logowania, preferencje użytkownika itp.].

1.3 Ciasteczka i podobne technologie

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do zbierania informacji i ulepszania naszej usługi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

2. Wykorzystanie informacji

2.1 Świadczenie i doskonalenie usługi

Wykorzystujemy zebrane informacje w celu świadczenia i doskonalenia naszej usługi, w tym [wpisz przykłady wykorzystania, np. personalizacja treści, analiza użytkowania, udostępnianie funkcji społecznościowych itp.].

2.2 Komunikacja i wsparcie

Kontaktujemy się z Tobą w celu udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania, świadczenia wsparcia technicznego i przekazywania istotnych informacji dotyczących usługi.

2.3 Marketing i promocje

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów marketingowych i promocyjnych, takich jak przesyłanie informacji o naszych produktach, usługach, ofertach specjalnych itp. Jeżeli nie chcesz otr zymywać takich informacji, możesz zrezygnować z subskrypcji.

2.4 Przestrzeganie prawa i ochrona

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, egzekwowania naszych warunków świadczenia usługi oraz ochrony naszych praw, bezpieczeństwa i majątku.

3. Ujawnianie informacji

3.1 Dostawcy usług

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym zaufanym dostawcom usług, którzy pomagają nam w świadczeniu usługi, takim jak [wpisz przykłady dostawców usług, np. dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług płatności itp.].

3.2 Przekazywanie przedsiębiorstwa

W przypadku przejęcia naszego przedsiębiorstwa przez inne przedsiębiorstwo, Twoje dane osobowe mogą być przekazane temu przedsiębiorstwu w ramach kontynuacji świadczenia usługi.

3.3 Wymagania prawne

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo lub w celu ochrony naszych praw lub bezpieczeństwa.

4. Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów opisanych w tej Polityce Prywatności, chyba że przepisy prawne wymagają lub zezwalają na dłuższe przechowywanie tych danych.

5. Bezpieczeństwo danych

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony tych danych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub naruszeniem.

6. Linki i usługi stron trzecich

Nasza usługa może zawierać linki do stron trzecich oraz integracje z usługami stron trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie naszej usługi, dlatego zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności stosowanymi przez strony trzecie, z których korzystasz.

7. Międzynarodowe przekazywanie danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane na serwerach znajdujących się poza Twoim krajem lub regionem. Zrozumiesz, że przekazując nam swoje dane osobowe, zgadzasz się na takie przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie.

8. Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest przeznaczona dla osób poniżej określonego wieku . Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej tego wieku. Jeśli dowiemy się, że zbieramy dane osobowe od osoby poniżej tego wieku bez zgody rodzica lub opiekuna praw-

Back to top button